Thanh lý máy ly tâm C412 JOUAN – PHÁP

Máy ly tâm

Máy ly tâm là một thiết bị đặt vật quay xoay quanh một trục cố định, áp dụng một lực mạnh tiềm năng vuông góc với trục spin. Máy ly tâm hoạt động theo nguyên lý trầm tích , nơi gia tốc trung tâm gây ra các chất và các phân tử dày hơn để di chuyển ra bên ngoài theo hướng xuyên tâm. Đồng thời, các vật thể ít dày đặc hơn được di chuyển và di chuyển đến trung tâm. Trong một máy ly tâm phòng thí nghiệm sử dụng ống dẫn mẫu, gia tốc xuyên tâm làm cho các hạt dày hơn để lắng xuống đáy ống, trong khi các chất có mật độ thấp tăng lên trên.

Các loại máy li tâm

Có 3 loại máy ly tâm được thiết kế cho các ứng dụng khác nhau. Các máy ly tâm công nghiệp thường được sử dụng trong sản xuất và chế biến chất thải để chất rắn lơ lửng trầm tích , hoặc để phân tách các chất lỏng có khả năng trộn lẫn . Một ví dụ là tách kem được tìm thấy trong sữa . Các máy ly tâm tốc độ rất nhanh và các máy siêu ly có thể cung cấp gia tốc rất cao có thể tách các hạt nhỏ xuống đến quy mô nano và các phân tử có khối lượng khác nhau.

Các máy ly tâm lớn được sử dụng để mô phỏng các môi trường trọng lực và gia tốc cao (ví dụ, đào tạo cao cho các phi công thử nghiệm). Các máy li tâm trung bình được sử dụng trong máy giặt và tại một số bể bơi để thổi nước ra khỏi vải.

Máy ly tâm khí được sử dụng để tách đồng vị , chẳng hạn như làm giàu nhiên liệu hạt nhân cho đồng vị phân rã .

Thanh lý máy ly tâm C412 JOUAN

Chúng tôi có một số máy ly tâm C412 JOUAN cũ hàng nhập khẩu chính hãng từ Pháp. Hình thức máy còn 80%. Chất lượng hoàn toàn ổn định không có lỗi gì trong hoạt động cả.Máy ly tâm Máy ly tâm rất cần thiết trong công nghiệp để kiểm soát chất lượng trong sản xuất và để nghiên cứu cho các mục đích khoa học và trong phòng thí nghiệm y tế

Ảnh sản phẩm

Máy ly tâm C412 - Jouan - Pháp Máy ly tâm C412 - Jouan - Pháp Máy ly tâm C412 - Jouan - Pháp

Please follow and like us:

Tin Liên Quan