Đông khô là gì? Quy trình hoạt động máy động khô

Kỹ thuật Đông khô là gì?

Kỹ thuật Đông khô là một quá trình loại bỏ nước thường được sử dụng để bảo quản các sản phẩm. Để kéo dài thời hạn sử dụng hoặc làm cho sản phẩm thuận tiện hơn cho việc vận chuyển. Nó hoạt động bằng cách đóng băng sản phẩm, sau đó giảm áp suất và thêm nhiệt để cho phép nước đóng băng trong sản phẩm thăng hoa. bieu do dong kho

Máy đông khô hoạt động có 3 giai đoạn chính:

Đông khô có ba giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất là giai đoạn đóng băng. Kỹ thuật đông khô đúng cách có thể làm giảm 30% thời gian sấy.

Giai đoạn đóng băng

Có nhiều phương pháp để làm đông lạnh sản phẩm. Đóng băng có thể được thực hiện trong tủ đông, bồn ướp lạnh hoặc trên kệ trong máy sấy đông lạnh. Làm mát sản phẩm dưới điểm đóng băng của nó đảm bảo rằng sự thăng hoa, thay vì tan chảy, sẽ xảy ra. Điều này đảm bảo tính vật lý của sản phẩm.

Kỹ thuật đông khô dễ dàng nhất được thực hiện bằng cách sử dụng các tinh thể băng lớn, có thể được tạo ra bằng cách đông lạnh chậm hoặc ủ lạnh.

Tuy nhiên, với các chế phẩm sinh học, khi các tinh thể quá lớn, chúng có thể phá vỡ các thành tế bào và điều đó dẫn đến kết quả không đạt. Để ngăn chặn điều này, việc đóng băng được thực hiện nhanh chóng. Đối với các vật liệu có xu hướng kết tủa, ủ lạnh có thể được sử dụng. Quá trình này bao gồm đóng băng nhanh, sau đó tăng nhiệt độ sản phẩm để cho phép các tinh thể tự đóng băng.

Giai đoạn sấy sơ cấp (thăng hoa)

Giai đoạn thứ hai là sấy sơ cấp (thăng hoa), trong đó áp suất được hạ xuống và nhiệt được tăng vào sản phẩm để nước thăng hoa. Dàn ngưng làm bề mặt cho hơi nước bám dính và hóa rắn. Dàn ngưng tụ cũng bảo vệ bơm chân không khỏi hơi nước. Khoảng 95% nước trong vật liệu được loại bỏ trong giai đoạn này. Giai đoạn này diễn ra chậm, và cần có thời gian dài để loại bỏ nước. Nếu giai đoạn này làm nhanh có thể làm thay đổi cấu trúc của sản phẩm.

Giai đoạn sấy thứ cấp (hấp phụ)

Pha cuối cùng của quá trình đông khô là quá trình sấy thứ cấp (hấp phụ). Trong đó các phân tử nước liên kết ion bị loại bỏ. Bằng cách tăng nhiệt độ cao hơn trong giai đoạn sấy sơ cấp, các liên kết bị phá vỡ giữa sản phẩm và các phân tử nước. Vật liệu đông khô giữ lại một cấu trúc dạng xốp. Sau khi quá trình đông khô hoàn tất, sản phẩm được niêm phong chặt trong chai, lọ. Hầu hết các vật liệu có thể được sấy khô 95-99%.

Những vấn đề cần tránh trong quá trình sấy khô

Làm nóng sản phẩm ở nhiệt độ quá cao có thể gây chảy ngược hoặc hỏng sản phẩm.

Quá tải ngưng tụ gây ra bởi quá nhiều hơi nước tiếp xúc vào thiết bị ngưng tụ.

Tạo quá nhiều hơi

Diện tích ngưng quá nhỏ

Làm lạnh không đủ

Nghẹt hơi – hơi được tạo ra với tốc độ nhanh hơn tốc độ có thể đi qua van chân không, van giữa buồng sản phẩm và bình ngưng, tạo ra sự gia tăng áp suất buồng.

Trên đây là một số kiến thức khái quát của quá trình đông khô, và các hoạt động của một máy đông khô.

Quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin, cách bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của mình.

Bài viết được lấy nguồn tại đây

Please follow and like us:

Tin Liên Quan