Thanh lý thiết bị đo môi trường

Hiện CTY Tín Thành Phát đang có lô hàng thiết bị đo môi trường

Tình trạng thiết bị đo môi trường còn mới 98%

Các thiết bị trạm theo danh sách sau:

STT Tên thiết bị đo môi trường Đơn vị Số lượng
1 Thiết bị phân tích khí SO2 phụ kiện di kèm theo – AF21M Bộ 1
2 Thiết bị phân tích NO-NO2-Nox- phụ kiện di kèm theo AC31M Bộ 1
3 Thiết bị phân tích CO phụ kiện di kèm theo CO11M Bộ 1
4 Thiết bị phân tích Ozone  phụ kiện di kèm theo-0341M Bộ 1
5 Thiết bị phân tích bụi lơ lửng phụ kiện di kèm theo MP101M Bộ 1
6 Thiết bị tạo khí chuẩn toàn thang – MGC101 Bộ 1
7 Model Compressed air source- ZAG1001 Bộ 1
8 Bình khí Bình 1
9 Bộ đo tốc độ gió Bộ 1
10 Bộ đo hướng gió Bộ 1
11 Bộ lưu điện UPS Bộ 1
12 Tủ giá lắp thiết bị Cái 1
13 Đầu lấy mẫu khí bẫy ẩm và hệ thống phân phối tới thiết bị Bộ 1
14 Bộ lực 3K VA Bộ 1
15 Bộ ổn áp 5KVA Sutodo Bộ 1

Một số hình ảnh các thiết bị trong trạm:

Model Compressed air source- ZAG1001

Model Compressed air source- ZAG1001

Thiết bị phân tích Ozone phụ kiện di kèm theo-0341M

Thiết bị phân tích Ozone phụ kiện di kèm theo-0341M

Thiết bị phân tích CO phụ kiện di kèm theo CO11M

Thiết bị phân tích CO phụ kiện di kèm theo CO11M

Thiết bị phân tích CO phụ kiện di kèm theo CO11M

Thiết bị phân tích CO phụ kiện di kèm theo CO11M

Model Compressed air source- ZAG1001

Model Compressed air source- ZAG1001

 

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp các thiết bị khác như bơm nhu động, bơm định lượng, ống silicon… tốt nhất đến tay người dùng.

Please follow and like us:

Tin Liên Quan