Phân loại máy lên men trong ngành công nghiệp

Phân loại thiết bị lên men:

-Thiết bị lên men hoạt động theo phương pháp nuôi cấy  – các thiết bị hoạt động liên tục và gián đoạn.

-Thiết bị lên men hoạt động theo độ tiệt trùng – các thiết bị kín và các thiết bị không đòi hỏi độ kín nghiêm ngặt.

-Thiết bị lên men hoạt động theo kết cấu – các thiết bị lên men có bộ khuếch tán và tuabin, có máy thông gió dạng quay, có bộ đảo trộn cơ học, có vòng tuần hoàn bên ngoài; các thiết bị lên men dạng tháp, có hệ thông gió kiểu phun.

– Thiết bị lên men hoạt động theo phương pháp cung cấp năng lượng và tổ chức khuấy trộn, thông gió – các thiết bị cung cấp năng lượng cho pha khí, pha lỏng và pha tổng hợp.

Trong ngành công nghiệp vi sinh

Trong công nghiệp vi sinh thực tế hầu như tất cả các quá trình nuôi cấy sản xuất ra các chất hoạt hoá sinh học được tiến hành bằng phương pháp gián đoạn trong các điều kiện tiệt trùng.

Quá trình nuôi cấy các vi sinh vật phần lớn được tiến hành trong các điều kiện tiệt trùng. Độ tiệt trùng của quá trình được đảm bảo bằng phương pháp tiệt trùng thiết bị lên men, các đường ống dẫn, cảm biến dụng cụ; nạp môi trường dinh dưỡng tiệt trùng và giống cấy thuần chuẩn vào thiết bị lên men đã được tiệt trùng; không khí tiệt trùng để thông gió canh trường và chất khử bọt tiệt trùng; các dụng cụ cảm biến tiệt trùng trong thiết bị lên men để kiểm tra và điều chỉnh các thông số của quá trình; bảo vệ vật đệm kín trục của bộ chuyển đảo, các đường ống công nghệ và phụ tùng trong quá trình nuôi cấy.

Lên men tiệt trùng

-Các thiết bị lên men của chúng tôi đảm bảo điều kiện vô trùng trong lúc cho vào và lúc lấy mẫu tùy theo thiết bị lên men mà có hoặc không có bộ sủi bọt khí.

Khi có sủi bọt khí thì có bộ báo bọt để có thể bơm dịch khử bọt vào.

-Với các thiết bị lên men không đòi hỏi tiệt trùng, chúng tôi đáp ứng các yêu cầu về mặt công nghệ của thiết bị lên men theo yêu cầu của khách hàng đặt hàng.

Công ty chúng tôi cung cấp các thiết bị lên men ứng dụng trong các ngành công nghiệp. Ngoài ra, còn có các thiết bị như bơm nhu động, bơm định lượng, ống silicon đảm bảo chất lượng đến tay người dùng.

Please follow and like us:

Tin Liên Quan