Ống Silicon Sani-Link® Ultra Saint-Gobain – Mỹ

 • Hãng sản xuất Saint-Gobain Mỹ

Ống Silicon Sani-Link® Ultra của Saint-Gobain Mỹ

Các ống Sani-Link® Ultra đã được trao bằng sáng chế Mỹ (số 6,290,265) vì các tính năng độc đáo của nó. Sử dụng công nghệ SIB® (Smooth Inner Bore), Sani-Link® Ultra giảm thiểu nhu cầu về phụ kiện, kết nối hoặc lắp ráp; loại bỏ tất cả các điểm có khả năng tạo bám dính bề mặt ống.

Đặc điểm

Các chất TOC cực thấp đảm bảo rằng sự nhiễm bẩn bằng chất chiết xuất được giữ ở mức tối thiểu. Các ống đa năng Sani-Link® Ultra có thể được sản xuất như là một bộ phận của các bộ phận tia bức xạ gamma hoàn chỉnh để dễ dàng thực hiện. Các bộ phận lắp ráp có thể bao gồm các bộ lọc, túi chứa, kẹp ống (ví dụ: Pure-Fit® TC) và các đầu nối vô trùng (ví dụ: Pure-Fit® SC)

Các Tính năng của ống silicon Sani-Link® Ultra Saint-Gobain

 • Công nghệ được cấp bằng sáng chế đầu tiên
 • Siêu tinh khiết, phù hợp với ứng dụng sinh dược phẩm
 • Đầy đủ tính năng và thử nghiệm cho tất cả các tiêu chuẩn hiện hành, bao gồm USP Class VI, ISO 10993 và European Pharmacopoeia 3.1.9
 • Độ trơn láng bề mặt vượt trội
 • Loại bỏ bẫy, điểm rò rỉ và xung, thời gian lắp ráp và kết nối phù hợp
 • Tiệt trùng hoàn toàn bằng autoclave
 • Không mùi, không vị
 • An toàn sinh học
 • Có nhiều kích cỡ khác nhau theo yêu cầu của khách hàng
 • Ống có kích cỡ 1/16 “đến 1”, theo độ dài tùy chỉnh

Ứng dụng của ống silicon Sani-Link® Ultra Saint-Gobain

 • Khử trùng vô trùng
 • Bơm nhu động
 • Lọc và lên men
 • Lấy mẫu
 • Hệ thống thu gom ô kín
 • Phân phối và chiết rót thuốc
 • Dùng cho Vắc Xin, Dược phẩm, thuốc thú y, Bia rượu, nước giải khát

Thông số ống Silicon Sani-Link® Ultra Saint-Gobain:

Mã ống ID OD Wall
  Inches (mm) Inches (mm) Inches
ULTRA-C-012-0 0.012 (0.30) 0.024 (0.61) 0.006
ULTRA-C-020-0 0.020 (0.51) 0.036 (0.91) 0.008
ULTRA-C-025-0 0.025 (0.64) 0.047 (1.2) 0.011
ULTRA-C-030-0 0.030 (0.76) 0.066 (1.7) 0.018
ULTRA-C-030-2 0.030 (0.76) 0.155 (3.9) 0.062
ULTRA-C-040-0 0.040 (1.0) 0.086 (2.2) 0.023
ULTRA-C-058-0 0.058 (1.5) 0.076 (1.9) 0.009
ULTRA-C-062-1 1/16 (1.6) 1/8 (3.2)    1/32
ULTRA-C-062-2 1/16 (1.6) 3/16 (4.7)    1/16
ULTRA-C-062-3 1/16 (1.6) 1/4 (6.4)    3/32
ULTRA-C-062-4 1/16 (1.6) 5/16 (7.9)    1/8
ULTRA-C-062-5 1/16 (1.6) 7/16 (11.1)    3/16
ULTRA-C-062-6* 1/16 (1.6) 9/16 (14.2)    1/4
ULTRA-C-078-1 5/64 (2.0) 9/64 (3.6)    1/32
ULTRA-C-078-2 5/64  (2.0) 13/64 (5.2)    1/16
ULTRA-C-078-3 5/64 (2.0) 17/64 (6.7)    3/32
ULTRA-C-078-4*   5/64 (2.0) 21/64 (8.3)    1/8
ULTRA-C-078-5 5/64 (2.0) 29/64 (11.5)    3/16
ULTRA-C-078-6 5/64 (2.0) 37/64 (14.7)    1/4
ULTRA-C-093-1 3/32 (2.4) 5/32 (4.0)    1/32
ULTRA-C-093-2 3/32 (2.4) 7/32 (5.5)    1/16
ULTRA-C-093-3 3/32 (2.4) 9/32 (7.1)    3/32
ULTRA-C-093-4 3/32 (2.4) 11/32 (8.7)    1/8
ULTRA-C-093-5*   3/32 (2.4) 15/32 (11.9)    3/16
ULTRA-C-093-6*   3/32 (2.4) 19/32 (15.1)    1/4
ULTRA-C-125-1 1/8 (3.2) 3/16 (4.7)    1/32
ULTRA-C-125-2 1/8 (3.2) 1/4 (6.4)    1/16
ULTRA-C-125-3 1/8 (3.2) 5/16 (7.9)    3/32
ULTRA-C-125-4 1/8 (3.2) 3/8 (9.5)    1/8
ULTRA-C-125-5 1/8 (3.2) 1/2 (12.7)    3/16
ULTRA-C-125-6 1/8 (3.2) 5/8 (15.8)    1/4
ULTRA-C-156-1 5/32 (4.0) 7/32 (.5.5)    1/32
ULTRA-C-156-2 5/32 (4.0) 9/32 (7.1)    1/16
ULTRA-C-156-3 5/32 (4.0) 11/32 (8.7)    3/32
ULTRA-C-156-4 5/32 (4.0) 13/32 (10.3)    1/8
ULTRA-C-156-5* 5/32 (4.0) 17/32 (13.5)    3/16
ULTRA-C-156-6 5/32 (4.0) 21/32 (16.7)    1/4
ULTRA-C-187-1 3/16 (4.7) 1/4 (6.4)    1/32
ULTRA-C-187-2 3/16 (4.7) 5/16 (7.9)    1/16
ULTRA-C-187-3 3/16 (4.7) 3/8 (9.5)    3/32
ULTRA-C-187-4 3/16 (4.7) 7/16 (11.1)    1/8
ULTRA-C-187-5 3/16 (4.7) 9/16 (14.2)    3/16
ULTRA-C-187-6 3/16 (4.7) 11/16 (17.4)    1/4
ULTRA-C-250-1 1/4 (6.4) 5/16 (7.9)    1/32
ULTRA-C-250-2 1/4 (6.4) 3/8 (9.5)    1/16
ULTRA-C-250-3 1/4 (6.4) 7/16 (11.1)    3/32
ULTRA-C-250-4 1/4 (6.4) 1/2 (12.7)    1/8
ULTRA-C-250-5* 1/4 (6.4) 5/8 (15.8)    3/16
ULTRA-C-250-6* 1/4 (6.4) 3/4 (19.0)    1/4
ULTRA-C-312-1 5/16 (7.9) 3/8 (9.5)    1/32
ULTRA-C-312-2 5/16 (7.9) 7/16 (11.1)    1/16
ULTRA-C-312-3 5/16 (7.9) 1/2 (12.7)    3/32
ULTRA-C-312-4 5/16 (7.9) 9/16 (14.3)    1/8
ULTRA-C-312-5 5/16 (7.9) 11/16 (17.4)    3/16
ULTRA-C-312-6* 5/16 (7.9) 13/16 (20.6)    1/4
ULTRA-C-375-1* 3/8 (9.5) 7/16 (11.1)    1/32
ULTRA-C-375-2 3/8 (9.5) 1/2 (12.7)    1/16
ULTRA-C-375-3 3/8 (9.5) 9/16 (14.3)    3/32
ULTRA-C-375-4 3/8 (9.5) 5/8 (15.9)    1/8
ULTRA-C-375-5 3/8 (9.5) 3/4 (19.0)    3/16
ULTRA-C-375-6* 3/8 (9.5) 7/8 (22.2)    1/4
ULTRA-C-500-1* 1/2 (12.7) 9/16 (14.3)    1/32
ULTRA-C-500-2 1/2 (12.7) 5/8 (15.9)    1/16
ULTRA-C-500-3 1/2 (12.7) 11/16 (17.4)    3/32
ULTRA-C-500-4 1/2 (12.7) 3/4 (19.1)    1/8
ULTRA-C-500-5 1/2 (12.7) 7/8 (22.2)    3/16
ULTRA-C-500-6* 1/2 (12.7) 1 (25.4)    1/4
ULTRA-C-625-1* 5/8 (15.9) 11/16 (17.4)    1/32
ULTRA-C-625-2 5/8 (15.9) 3/4 (19.1)    1/16
ULTRA-C-625-3* 5/8 (15.9) 13/16 (22.2)    3/32
ULTRA-C-625-4 5/8 (15.9) 7/8 (22.2)    1/8
ULTRA-C-625-5 5/8 (15.9) 1 (25.4)    3/16
ULTRA-C-625-6* 5/8 (15.9) 1-1/8 (28.5)    1/4
ULTRA-C-750-1* 3/4 (19.1) 13/16 (20.6)    1/32
ULTRA-C-750-2* 3/4 (19.1) 7/8 (22.2)    1/16
ULTRA-C-750-3* 3/4 (19.1) 15/16 (23.8)    3/32
ULTRA-C-750-4 3/4 (19.1) 1 (25.4)    1/8
ULTRA-C-750-5 3/4 (19.1) 1-1/8 (28.5)    3/16
ULTRA-C-750-6 3/4 (19.1) 1-1/4 (31.7)    1/4
ULTRA-C-875-1* 7/8 (22.2) 15/16 (23.8)    1/32
ULTRA-C-875-2 7/8 (22.2) 1 (25.4)    1/16
ULTRA-C-875-3* 7/8 (22.2) 1-1/16 (26.9)    3/32
ULTRA-C-875-4 7/8 (22.2) 1-1/8 (28.5)    1/8
ULTRA-C-875-5 7/8 (22.2) 1-1/4 (31.7)    3/16
ULTRA-C-875-6 7/8 (22.2) 1-3/8 (34.9)    1/4
ULTRA-C-1000-1* 1 (25.4) 1-1/16 (26.9)    1/32
ULTRA-C-1000-2* 1 (25.4) 1-1/8 (28.5)    1/16
ULTRA-C-1000-3* 1 (25.4) 1-3/16 (30.1)    3/32
ULTRA-C-1000-4 1 (25.4) 1-1/4 (31.7)    1/8
ULTRA-C-1000-5 1 (25.4) 1-3/8 (34.9)    3/16
ULTRA-C-1000-6 1 (25.4) 1-1/2 (38.1)    1/4

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ống Silicon Sani-Link®; ống dẫn sani-link, sani-tech, ống silicon bơm nhu động, mua hàng saint-gobain, đại lý saint-gobain, nhà phân phối saint-gobainTải: Sani-Link® Ultra Brochure

 

Please follow and like us:

Sản Phẩm Liên Quan