Chai nước uống cho động vật thí nghiệm – Drinking Bottle

Chai nước uống cho động vật thí nghiệm có chất lượng cao, kiểu dáng hiện đại

Đặc điểm chai nước uống cho động vật thí nghiệm:

  • Được làm bằng vật liệu PC (Polycacbonat) và PSU (Polysunfone) và nhựa thông thường
  • Có nhiều kiểu dáng cho khách hàng lựa chọn
  • Với vật liệu cấu thành có chất lượng cao, nên chai có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC
  • Chai chuột được sử dụng trong nhiều mục đích: phòng thí nghiệm, nuôi cấy chuột sản xuất vắc xin.

Hình ảnh chai cho khách hàng lựa chọn:

Chai chuột PC trơn 500cc,250cc

Chai PC trơn 500cc,250cc

Chai chuột PC có rãnh 500cc,250cc,200cc

Chai PC có rãnh 500cc,250cc,200cc

Chai chuột 250cc,500cc

Chai normal 250cc,500cc

Chai chuột PSU có rãnh 500cc, 300cc

Chai PSU có rãnh 500cc, 300cc

Chai chuột PSU trơn 300cc, 250cc

Chai PSU trơn 300cc, 250cc

Please follow and like us:

Sản Phẩm Liên Quan